GDPR

Kerekes Zoltán ev. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs, önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan - biztonsági, technikai és szervezési - intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, melyeket betartva minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.


ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ innen letölthető.